Diễn viên: Nhật Cường, Trung Lùn, Lý Hải, Quách Ngọc Tuyên

Chuyên mục:

Hài hước